Algemene voorwaarden

Reservatie

Elke reservatie wordt bevestigd in een schriftelijke overeenkomst.
Om redenen van veiligheid en verzekering, is het verboden om het aantal mensen dat op de overeenkomst staat te overschrijden. Wij hebben het recht om de toegang tot huisvesting voor mensen die niet op de overeenkomst staan te weigeren.

Minderjarigen

Kinderen worden beschouwd als volwaardige personen en worden ook op de overeenkomst vermeld.

Dieren

Dieren zijn niet toegelaten.

Betalingsmodaliteiten

Door overschrijving op het rekeningnummer vermeldt in de overeenkomst.
Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.

Waarborg

Een waarborg van € 300 wordt in contanten bij aankomst betaald om eventuele schade te vergoeden die opgetreden is tijdens het verblijf.

Voorschot

Op het moment van de boeking wordt er een voorschot gevraagd. Het voorschot bedraagt 30% van de totale huursom. Het resterende deel van de huursom (70%) wordt betaald 1 maand voor de aankomst.

Bevestiging

De reservering wordt geaccepteerd na ontvangst van de ondertekende overeenkomst, zonder aanpassingen of schrappingen en na de betaling van het voorschot zoals vermeld in de overeenkomst. Binnen twee weken na de ontvangst van de overeenkomst en/of afwikkeling van de reservering krijgt de huurder een ontvangstbewijs toegezonden.
In geval het boekingsbedrag niet ontvangen werd binnen 10 werkdagen na verzending van de overeenkomst, wordt een herinnering per e-mail gestuurd. In geval van een negatief of het uitblijven van een antwoord binnen 2 werkdagen, wordt het gehuurde goed zonder voorafgaande kennisgeving terug beschikbaar voor andere klanten.

Aankomst

Bij aankomst moet de huurder zich aanmelden op het adres zoals vermeld in de overeenkomst.
Er worden geen sleutels overhandigt vooraleer alle betalingen uitgevoerd zijn (borg, saldo etc...). In het geval van wanbetaling, wordt de verhuur geannuleerd. Indien de huurder zich niet op het geplande tijdstip op de dag van de huur aanmeldt, zal de aanmelding plaatsvinden de volgende dag op basis van beschikbaarheid van de verhuurder. Indien de huurder zich bij het verstrijken van een periode van 24 uur niet aanmeldt en verzaakt de verhuurder te informeren dan wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd. De reeds betaalde bedragen kunnen geenszins teruggevorderd worden.

Installatie

Het appartement is voorzien van alle faciliteiten die in goede staat verkeren, eventuele klachten moeten binnen de 48 uur na het in bezit nemen van het pand gemeld worden. De huurder verplicht er zich toe de inhoud als "goede huisvader" te gebruiken en ze te onderhouden. Reparaties door de nalatigheid of slecht onderhoud tijdens de huurovereenkomst zijn ten laste van de huurder.
- Verplichting om ervoor te zorgen dat de rust van de buurt niet wordt verstoord door de huurder of zijn familie.
- Alle meubels en uitrusting opgenomen in de inventaris mogen het gehuurde pand niet verlaten. Let op: beddengoed is optioneel beschikbaar (ter plaatse te betalen).

Vertrek en borg

Het vertrek vindt plaats tussen 07:00 en 10:00. Bij het overhandigen van de sleutels wordt de inventaris uitgevoerd. Indien er geen schade is vastgesteld wordt de borg in contanten terugbetaald met afhouding van het bedrag van € 30 voor reiniging en eventueel het bedrag voor het electriciteitsverbruik, indien dit niet in de huurprijs is inbegrepen. Indien er schade is vastgesteld, dan wordt het schadebedrag in onderling overleg tussen de verhuurder en de huurder bepaald. In geval van betwisting, zal een schatting worden gedaan door een expert (kosten ten laste van de huurder). Indien de borg onvoldoende is om de schade te vergoeden, dan is de huurder verplicht om het resterende bedrag bovenop de borg te betalen.

Indien het niet mogelijk is om een inventaris uit te voeren, als gevolg van een tijdstip van vertrek anders dan bepaald in het contract, dan zal de verhuurder de inventaris eenzijdig uitvoeren tijdens de geplande vertrekperiode. De verhuurder zal de borg (bankkosten ten laste van de huurder) binnen 15 dagen na vertrek terugstorten (met verrekening van het bedrag van € 30 voor reiniging en eventueel het bedrag voor electriciteitsverbruik, indien dit niet in de huurprijs is inbegrepen) onder voorbehoud dat het gehuurde goed in de oorspronkelijke staat teruggegeven wordt. Indien er schade is vastgesteld, zal de huurder per aangetekende brief binnen een week geïnformeerd worden. De geconstateerde schade zal in mindering gebracht worden van de borg, het bedrag wordt vastgesteld in onderling overleg tussen de verhuurder en de huurder. In geval van betwisting, zal een schatting worden gedaan door een expert. Indien de borg onvoldoende is om de schade te vergoeden, dan is de huurder verplicht om het resterende bedrag bovenop de borg te betalen.

Reinigen

Voor het reinigen van het appartement wordt een bedrag van 30 Euro gerekend.

Contract wijzigingen

De overeenkomst mag niet gewijzigd worden (wijziging van de datum, het type accommodatie, locatie, etc...). In geval van een vroegtijdige beëindiging van het verblijf door de huurder, blijft de huurprijs verschuldigd door de huurder. Er vindt geen restitutie plaats, met uitzondering van de borg op voorwaarde dat er geen schade is aan het gehuurde appartement. In geval van overmacht (verkoop, beslag, brand etc.) behoudt de verhuurder zich het recht het pand te ruilen voor een soortgelijke pand, van hetzelfde type zonder tariefswijziging.

Verzekering

Volgens het Burgerlijk Wetboek, is de huurder verantwoordelijk voor de schade aan het pand door nalatigheid. Wij adviseren onze klanten om annuleringsverzekering af te sluiten via een verzekeringsmaatschappij (Europ Assistance of andere ....)

Geschillen

In geval van betwisting is enkel de Rechtbank in Vinaroz (Spanje) bevoegd.